Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

NẾU BẠN CÓ QUYỀN NĂNG VÔ THƯỢNGChiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến kinh hoàng, khốc liệt nhất trong toàn bộ lịch sử loài người.