Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

ĐƯỜNG VINH QUANG XÂY XÁC QUÂN THÙ“Đường vinh quang xây xác quân thù”…

Đó là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt.

Từ nhiều ngàn năm trước tới nay đã không ít lần biết bao anh hùng nghĩa sĩ nước Nam đã đạp trên xác quân thù mà tiến. Nếu không vậy, chắc chắn dân tộc Việt vĩnh viễn rên siết trong kiếp nô lệ lầm than; cũng có thể nước Việt đã vĩnh viễn bị hủy diệt dưới gót giày xâm lược của ngoại bang.

Hàng triệu, hàng triệu anh hùng đã da ngựa bọc thây, đem máu đào tô thắm màu cờ tổ quốc. Đã biết bao anh hùng vĩnh viễn nằm lại nơi sa trường, ra đi không một lời tiễn biệt, không một lần nhìn thấy ánh vinh quang, thậm chí xác thân chôn vùi nơi xứ lạ, không bao giờ được yên nghỉ nơi quê cha đất mẹ thân yêu.

Dân ta còn, nước ta  còn
Ta không thể vong ân bội nghĩa đối với công lao xương máu của tiền nhân. Ta không thể lãng quên những anh hùng liệt sĩ đã vì nước vong thân, không thể quên những khí phách hào hùng của đoàn quân nghĩa dũng.

Dân ta còn, nước ta còn
Nhưng, các thế lực thù địch với những âm mưu đen tối thâm độc luôn lăm le hủy diệt dân tộc ta vẫn còn đó và không những vậy, thế lực của chúng ngày càng mạnh hơn, hung bạo hơn.

Thế nên bản anh hùng ca bất khuất ấy phải được cất lên, phải được truyền lại cho các thế hệ sau để luôn hun đúc khí phách, nhiệt huyết anh dũng của dân tộc nhằm có đủ chí khí để diệt giặc, giữ cho dân ta, nước ta trường tồn.


Chỉ tới khi không còn bất kỳ thế lực nào đe dọa tổ quốc ta thì bản anh hùng ca hùng tâm tráng chí ấy mới có thể đổi giai điệu thành bản âu ca, hoan bình ca.

(QUANG NAM)

------------------------ 
.......
Một đại biểu Quốc hội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng: “Quốc ca là một phần của lịch sử Việt Nam. Và, chúng ta hãy nhìn Quốc ca bằng tâm thức lịch sử, chứ không nên áp đặt những cái nhìn theo tính chất thời thượng”. Nếu theo thời thượng thì cứ một hai năm lại chữa Quốc ca sao?
Thật có lý khi nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thụy Kha cho rằng: “Quốc ca, cả phần nhạc và lời vốn là bàiTiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Bài hát đã đi cùng lịch sử, in vào tâm khảm mọi người dân. Ca khúc đã trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử, lời ca đã gắn liền với thời đại rồi nên không thể dễ dàng thay đổi. Dù có thể có chỗ ca từ ở thời điểm này không hoàn toàn phù hợp, nhưng nó được sinh ra trong giai đoạn lịch sử của dân tộc và thời đại đó đã sinh ra đất nước này. Nhìn sang các nước trên thế giới, thực tế, có nhiều bài Quốc ca với lời ca còn “bạo liệt” hơn nhiều, như Quốc ca của Pháp, bài ca Marseille, nhưng họ vẫn giữ nguyên vẹn đấy thôi.
Ngay cả bài Quốc tế ca cũng có những ca từ từng bị kêu là không có giá trị bền vững theo thời gian: “Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành… Quyết phen này sống chết mà thôi”. Nghe cũng đằng đằng sát khí đấy chứ. Vậy mà họ cũng đâu có sửa!
Nhiều người dân cũng lên tiếng. Ông Lê Huy Tuấn cho rằng: “Đất nước ta có được như hôm nay cũng là nhờ bao người hy sinh, Quốc ca như vậy có gì đâu mà phải đổi. “Đường vinh quang xây xác quân thù” - đó là một sự thật, cũng là lời cảnh báo cho bất cứ thế lực ngoại xâm nào nhăm nhe xâm chiếm đất nước, xâm chiếm Biển Đông của ta. Lời đó có gì mà phải sửa. Nếu có sửa thì phải trưng cầu ý dân”.
Độc giả Trần Đại Vinh khẳng định: “Theo tôi không nên sửa lời Quốc ca vì nó không chỉ của riêng Văn Cao mà là tài sản chung của mỗi người dân Việt Nam. Những câu chữ trong bài hát là khí phách hồn thiêng sông núi, khi tiếng ca cất lên mọi người đều cảm nhận được. Tại sao phải sửa lời khi nó đã thấm vào máu của người Việt chúng ta bao lâu nay rồi?”.
......
(Trích bài của Trần Đăng Khoa trên VOV 11-6-13)